Prices

PRIJZEN / PRICES

Kunstwerken uit voorraad (niet ingelijst)

Direct te bestellen bij Nop Briex


Klein 30 x 24 cm tot 40 x 30 cm € 750,-

Middel 40 x 30 cm tot 70 x 60 cm € 1150,-

Groot 70 x 60 cm tot 100 x 70 cm € 2200,-

Nog groter vanaf € 3200,-

Sommige kunstwerken kunnen afwijken met de standaardprijzen


Opdrachten

Kunst vanaf€ 800,-

Ontwerp € 100,- per uur


Originele kunstwerken + reproductie-afdrukken via online galerieën

SAATCHI ART / Artfinder


Reproductie-afdrukken (EU sales)

ArtHeroes / WERK aan de MUUR / px PIXELS

Artwork from stock (not framed)

Straight obtained from Nop Briex


Small 30 x 24 cm tot 40 x 30 cm € 750,-

Medium 40 x 30 cm tot 70 x 60 cm € 1150,-

Large 70 x 60 cm tot 100 x 70 cm € 2200,-

Extra large from € 3200,-

Some artwork might differ from the standard prices


Commissioned

Art from € 800,-

Design at € 100,- per hour


Original artwork + re-production prints via online galleries

SAATCHI ART/ Artfinder


Re-production prints (International sales)

fineartamerica