Home

"It's about what my art works do inside you. There where the art happens.

Het gaat om wat mijn kunstwerken doen met uw innerlijk. Daar waar de kunst gebeurt."


NOP BRIEX. SINCE 1965. VISUAL ART & DESIGN / BEELDENDE KUNST & DESIGN