Home

NOP BRIEX

FINE ARTIST

CONTEMPORARY IMPRESSIONISM

HEDENDAAGS IMPRESSIONISME

當代印象主義 СОВРЕМЕННЫЙ ВПЕЧАТЛЕНИЕ

ART OF NOW FREE AND COMMISSIONED

 

Today's images and even those from the past inspire me to make them re-useable for new re-actionair contemporary impressionistic art. My drawings and paintings are loose style sketched impressions, the paintings in a colourful palette. I work very rapidly by emotion, averse to perfection, fearing to drown into de-energizing details and tinkering. Compositions in almost unfinishing state, works that become part by the contemporary impressionist impulse. Evolving to a more questionnable abstract essential contemporary imaginable expressive impressionism. With the internet we are overloaded with thousands of images per day, wonderful. Have paintings on the wall still a place? Yes, you can touch them, feel them, smell them. Paintings and drawings that excite offer you attention and let you bath in full tranquility and joy. Well chosen art tells a lot about yourself, who you are and embodies what you want to be. It even says something about your good taste and status. My free art and commissioned art is art of today.

 

KUNST VAN NU VRIJ EN IN OPDRACHT

 

Hedendaagse beelden en zelfs die uit het verleden inspireren mij om ze te herbruiken voor re-actionair hedendaags impressionistische kunst. Mijn tekeningen en schilderijen zijn schetsimpressies in een losse en vrije stijl, de schilderijen in een kleurrijk palet. Ik werk snel, vanuit de emotie, wars van perfectie, behoedzaam om niet te vervallen in details en oneindeloos gepriegel. Composities in bijna onafgewerkte staat, werken die deel uit maken van de hedendaagse impressionistische prikkel. Evoluerend naar een meer  bevragend abstract essentieel hedendaags verbeeldend expressief impressionisme. Dankzij het internet worden we overladen met duizenden beelden per dag, prachtig. Maar heeft originele kunst aan de muur dan nog een toekomst? Ja, u kunt ze aanraken, voelen, ruiken. Schilderijen en tekeningen die u ontroeren en prikkelen, die u aandacht schenken en u iedere dag in een bad van totale ontspanning en plezier onderdompelen. Kien uitgekozen kunst vertelt veel over uzelf, wie u bent en belichaamt wie u wil zijn. Het zegt zelfs iets over uw goede smaak en status. Mijn vrije kunst en kunst in opdracht is kunst van vandaag.

ART CONTESTS

 

RIJKSMUSEUM

Art contest 2019 "Lang Leve Rembrandt" is organised by the Rijksmuseum to celebrate Rembrandt 350 Year. Get inspired by the technique and the works made by Rembrandt van Rijn in 1635. My work "Rembrandt self portrait in blue and orange" is inspired on a self portrait  by Rembrandt owned by the National Trust. The winner's artwork shall be on display in the Rijksmuseum, Amsterdam


 Rijksmuseum. Join the contest. Entries until March 31, 2019 AVROTROS

Art contest 2019 organised by tv broadcasting company Avrotros . Get inspired on the paintings which came along the Master's Secret "Het Geheim van de Meester" tv show. My contemporary work "Moon night above the canal" is inspired the work "Moon Night IV" (1912, one of the 7 different varieties) painted by Jan Sluijters. The winner's artwork shall be on display in Museum De Fundatie, Zwolle.


Avrotros. Join the contest. Entries until February 28, 2019 

NEWS NIEUWS

 

Feb 2019

No news (= good news)

 

Museums recommended aanbevolen

Suermondt-Ludwig & Ludwig Forum

Aachen, Germany. Aken, Duitsland.

CONTACT

 

Krabbendamstraat 27

5045 SH Tilburg, The Netherlands

E-mail: art@briex.eu

Tel: +31 6 514 80 999

Trade register number: 66504309

COPYRIGHT @ TALENTED SINCE AROUND 1965. ESTABLISHED 1986. ALL RIGHTS RESERVED 2019. SITE UPDATE: 22nd FEBRUARY 2019