Home

CONTEMPORARY IMPRESSIONISM

HEDENDAAGS IMPRESSIONISME

當代印象主義 СОВРЕМЕННЫЙ ВПЕЧАТЛЕНИЕ

SIGN UP TEKEN IN

This is a free newsletter service to meet my latest work. Dit is een gratis nieuwsbrief-dienst waarmee ik u graag informeer.

 

ART OF NOW FREE AND COMMISSIONED

 

Today's images and even those from the past inspire me to make them re-useable for new re-actionair contemporary impressionistic art. I admire everybody who draws and paint. My drawings and paintings are loose style sketched impressions, the paintings in a colourful palette. I work very rapidly by emotion, averse to perfection, fearing to drown into de-energizing details and tinkering. Compositions in almost unfinishing state, works that become part by the contemporary impressionist impulse. Evolving to a more questionnable abstract essential contemporary imaginable expressive impressionism. With the internet we are overloaded with thousands of images per day, wonderful. Have paintings on the wall still a place? Yes, you can touch them, feel them, smell them. Paintings and drawings that excite offer you attention and let you bath in full tranquility and joy. Well chosen art tells a lot about yourself, who you are and embodies what you want to be. It even says something about your good taste and status. My free art and commissioned art is art of today.

 

KUNST VAN NU VRIJ EN IN OPDRACHT

 

Hedendaagse beelden en zelfs die uit het verleden inspireren mij om ze te herbruiken voor re-actionair hedendaags impressionistische kunst. Ik bewonder eenieder die tekent en schildert. Mijn tekeningen en schilderijen zijn schetsimpressies in een losse en vrije stijl, de schilderijen in een kleurrijk palet. Ik werk snel, vanuit de emotie, wars van perfectie, behoedzaam om niet te vervallen in details en oneindeloos gepriegel. Composities in bijna onafgewerkte staat, werken die deel uit maken van de hedendaagse impressionistische prikkel. Evoluerend naar een meer  bevragend abstract essentieel hedendaags verbeeldend expressief impressionisme. Dankzij het internet worden we overladen met duizenden beelden per dag, prachtig. Maar heeft originele kunst aan de muur dan nog een toekomst? Ja, u kunt ze aanraken, voelen, ruiken. Schilderijen en tekeningen die u ontroeren en prikkelen, die u aandacht schenken en u iedere dag in een bad van totale ontspanning en plezier onderdompelen. Kien uitgekozen kunst vertelt veel over uzelf, wie u bent en belichaamt wie u wil zijn. Het zegt zelfs iets over uw goede smaak en status. Mijn vrije kunst en kunst in opdracht is kunst van vandaag.

Alexander Calder

Karel Appel in New York City

Photo by Nico Koster ©

Nop Briex, Limburgian paint artist and versatile creative living in Tilburg.

Creating art aircraft liveries for private aircraft owners and commercial airlines.

NEWS NIEUWS

 

2019

Happy New Year! 25% off, January sales.

Gelukkig Nieuwjaar! 25% korting in januari.

 

Museums recommended aanbevolen

Suermondt-Ludwig & Ludwig Forum

Aachen, Germany. Aken, Duitsland.

CONTACT


 

Krabbendamstraat 27

5045 SH Tilburg, The Netherlands

E-mail: art@briex.eu

Tel: +31 6 514 80 999

Trade register number: 66504309

COPYRIGHT @ TALENTED SINCE AROUND 1965. ESTABLISHED 1986. ALL RIGHTS RESERVED 2019. SITE UPDATE: 11th JANUARY 2019