Briex

WAAROM IK SCHILDER / WHY I PAINT

Het vinden van een mooie compositie, onderwerp of het visualiseren van een belevenis of situatie. Kleur, licht, vorm, het maakproces en het uiteindelijk resultaat maken me blij. Maar vooral wil ik via mijn werken de aanschouwer deelgenoot maken van mijn momenten die ik had, de plekken waar ik geweest ben en nieuwe beelden waaover ik droom. Ik ben geboren en opgegroeid in het heuvelachtige Zuid Limburg maar woon al weer wat jaren met veel plezier in Tilburg tussen de keigezellige Noord Brabanders. 


Hedendaagse beelden die aan mijn ogen voorbij trekken en zelfs de beelden uit het verleden zoals foto's en schilderijen inspireren mij om ze te her-gebruiken voor re-actionair moderne beeldkunst. Mijn traditioneel handgemaakte en digitaal geproduceerde tekeningen en schilderijen zijn schetsimpressies in een losse en vrije stijl, de schilderijen in een kleurrijk palet maar ook collages en digitale beeldbewerkingen. Ik werk snel, vanuit de emotie, wars van perfectie, behoedzaam om niet te vervallen in details en oneindeloos gepriegel. Composities in bijna onafgewerkte staat, gelukkige toevaligheden. Het gebruik van hedendaagse technieken zoals grafische programma's en zelfs AI (artificial intelligence) schuw ik niet om geïnspireerd te raken, dromen en een perfect eindwerk waar te maken. In mijn werk blijf ik krachtig verbonden met mijn eigen omgeving maar als wereldburger tegelijkertijd ook internationaal zeer geëngageerd.


Nop Briex, feiten

Geboren: 10 juli 1965 - Beek (L), Nederland, als Norbert Lambriex. Edu: VU Maasland Tekenen en schilderen, Grafische MTS SintLucas, Academie Beeldende Kunsten Maastricht, Fontys Hogeschool voor de Kunsten. Gecertificeerd: Bachelor Applied Arts (B.A.A.) Visual Art & Design en Bachelor Education (B.Ed.). Educatie. Prof: grafisch ontwerper, beeldend kunstenaar, 1e graad Docent Beeldende Kunst & Vormgeving. Expo's: Fuu (Swalmen, 1986), Gemeentehuis (Beek, 1988), Raodhoes (Blerick, 2016), Kunstmarkt OLV (Maastricht), Montmarte (Valkenburg a/d Geul), Lambermontmartre (Antwerpen), Koningskerkje (Beek, 2017), Lochal (Tilburg, 2019), Rijksmuseum (Amsterdam, 2019).


Finding a nice composition, subject or visualizing an experience or situation. Colour, light, shape, the process of making and the final accomplished work make me happy. And, above all, I like to let my works encourage the spectator's participation with my moments I had, the places I've been and new images I'm dreaming about. I was born and grew up in the hilly country side of South Limburg but live already for some years in Tilburg between the very cosy Noord Brabanders.


Today's images which pass my eyes and even those images from the past like photos and paintings inspire me to make them re-useable for new re-actionair modern image art. My traditional crafted and digitally produced drawings and paintings are loose style sketched impressions, the paintings in a colourful palette but also collages and digital edited images. I work very rapidly by emotion, averse to perfection, fearing to drown into de-energizing details and tinkering. Compositions in almost unfinishing state, happy coincidences. I also using graphic software and I even embracing AI (artificial intelligence) to get inspired, to achieve dreams and the best possible final result. In my work I stay close connected with where I originate from but at the same time, as a world citizen, I'm internationally very engaged 


Nop Briex, facts

Born: July 10, 1965 - Beek (L), The Netherlands, as Norbert Lambriex. Edu: VU Maasland Drawing and Painting, Graphic college SintLucas, Art Academy Maastricht, Fontys Academy for the Arts. Certified: Bachelor Applied Arts (B.A.A.) Applied Visual Art & Design and a Bachelor Education (B.Ed.) Fine Art & Design Education. Prof: graphic designer, visual artist, 1st degree visual art and multimedia design teacher. Expos: Fuu (Swalmen, 1986), Gemeentehuis (Beek, 1988), Raodhoes (Blerick, 2016), Kunstmarkt OLV (Maastricht), Montmarte (Valkenburg a/d Geul), Lambermontmartre (Antwerpen), Koningskerkje (Beek, 2017), Lochal (Tilburg, 2019), Rijksmuseum (Amsterdam, 2019).

"In mijn werk, hoe eenvoudig of complex, beleeft de kijker een bepaalde sfeer die ontroert.

Mijn impressies zeggen niks maar u blijft kijken. Een sfeer van totale onthaasting."

'In my work, how simple or complex, the viewer experiences a certain mood that touches.

My impressions don't say anything though you keep watchting. A mood of total slow down.'

Amsterdam Amstel by Nop Briex

Mijn ouders en vooral mijn moeder, verzot op kunst, stimuleerde mijn tekentalent al op jonge leeftijd. Zij bracht mij iedere vrijdagavond naar de tekencursus in de nabijgelegen stad Geleen. Ook mijn grootvader Frans Lambriex was een bevlogen cultureel en kunstminnende mens. Hij verzamelde tekeningen en schilderijen van Limburgse kunstenaars. Een echte Maastrichtenaar die vanuit Tilburg als zelfstandig architect werkte in de provincie Noord Brabant. Als cellist bleef hij trouw aan het LSO Limburgs Symfonie Orkest onder leiding van André Rieu Sr. Het orkest is in 1883 opgericht te Maastricht als het Maastricht Stedelijk Orkest (MSO). In 2013 fuseerde het LSO met Het Brabants Orkest die samen nu doorgaan als philharmonie zuidnederland.


My parents, my mother in special, idolate to art, stimulated my drawing talent already at young age. Every Friday evening she brought me to the drawing course in nearing city Geleen. Also my grand father Frans Lambriex was a highly cultural and art minded figure. He collected drawings and paintings crafted by Limburgian artists. Originating from Maastricht he worked from home base Tilburg as an independent architect in the Dutch province North Brabant. As a cellist he kept playing in the LSO Limburgs Symfonie Orkest under the conduction of André Rieu Sr. The orchestra was established in the Limburgian capital Maastricht in 1883 as the Maastricht Stedelijk Orkest (MSO). In 2013 the LSO merged with Het Brabants Orkest forming the new entity philharmonie zuidnederland (South Netherlands Philharmonic).

H.J.F. Lambriex

Maastricht 1900 - Tilburg 1980

André Rieu Sr.

Photo: Nijs, Jac. de  / Anefo. Nationaal Archief