Gallery

GALERIE / GALLERY

Mijn schilderijen en tekeningen tonen de wereld zoals ie is. Een wereld waarvan velen zijn vervreemd en haar eigenlijk niet meer zo precies observeren en toch, gelukkig maar, weer herontdekken. Dwaal door mijn landschappen en andere werken. Schilderijen en tekeningen die reflecteren op herinneringen, beelden uit het verleden (geheugen, print en internet), bevliegingen, impressies van nu en van het moment suprème, romantische verlangens en dromen naar een ideale wereld. Collages en beeldbewerkingen zomaar omdat ik mezelf en de kijker wil verrassen en trakteren. Werken en appropriaties vaak zonder context maar die, bij elkaar genomen, een afspiegeling zijn van mijn leven.


Er kan een toestand zijn waarin u op verlamde wijze zodanig betrokken kan zijn op een uniek object, zoals een kunstwerk, dat u zich er amper van kan onderscheiden. Zonder dat er fusie optreedt, is er wel de dreiging van zelfverlies. Het mentale functioneren dat in hoge mate is verarmd, is teruggebracht tot puur een waarnemingsbewustzijn. Fascinatie gaat gepaard met een extreme aandachtsintensiteit, maar door het totaal afgesneden zijn van andere objecten blijft het fascinerende object bizar. U bent in de ban van een alles innemend object waarvan de betekenis u duister blijft. Fascinatie is de basis van waarachtige kunst.


Shop

Mocht u werk willen kopen of een opdracht willen bespreken, contact mij gerust voor informatie. Ik vertel u graag meer over de mogelijkheden, beschikbaarheid, formaten, inlijstmogelijkheden en verzendkosten. Aanvragen zullen worden beantwoord met een offerte, geheel vrijblijvend. Klanten zijn welkom om gekocht werk te komen ophalen.


In opdracht

Als een schilderij of tekening in opdracht wil laten maken dan zou ik graag dat u mij een foto e-mailt van het onderwerp samen met aanvullende informatie waarvan u denkt dat die nuttig kan zijn. Ik zal u dan geheel vrijblijvend een offerte toe sturen. Mocht u beslissen mij opdracht te geven, dan zal ik u een bepaald percentage als aanbetaling vragen. U ontvangt van mij een serie plaatjes van hoe het werk zich vordert tijdens het maakproces dit om uw tevredenheid te garanderen. Mijn werk is niet fotorealistisch dus houd deze portfolio in gedachte als richtlijn.My paintings and drawings show how the world is like she is. A world of which many are estranged from and which apparantly is not been observed so precisely anymore and still, luckily enough, which is now getting re-discovered again. Wander through my landscapes and other works. Paintings and drawings which reflect memories, images from the past (memories, print and internet), whims, impressions of now and the supreme moment, romantic desires and dreams to an ideal world. Collages and imagings just for the purpose to surprise and treat myself and the spectator. Art work and appropriations often without context but which, seen all together, a mirror is of my life.


There might be certain condition you get paralyzed in a way involved of an object, such like an art piece, that you can hardly distinghuish from it. Without fusioning appears, there is a thread of self-loss. The mental functioning which is impoverished in a high degree, is reduced to pure a perception of consciousness. Fascination goes together with an extreme attention of intensity, though being disconnected with other objects the fascinating object remains bizar. You are under the spell of an all-endearing object of which you remain obscure of the meaning. Fascination is the principle of true art.


Shop

In case you like to buy work from stock or discuss a commissioned piece please conctact me for information. I'd be pleased to inform you about the possiblities, availability, sizes, framing options, prices and postage fees. Queries will be answered with a quotation without obligation. Customers are welcome to collect the acquired painting(s) if preferred.


Commissioned

If you do wish to commission a painting, I would prefer you to email a photograph if possible of the subject, toghether with any additional information you think may be useful. I can then assess the cost involved. Should you wish to then commission me, you will be asked to pay a percentage deposit. You will be sent a series of images to show how the work is progressing to ensure customer satisfaction. Please be aware my approach to painting is not photographic, so view my portfolio with this in mind.