Schilderles

SCHILDERLES / PAINTING LESSON

Op de vrijdagen geef ik exclusieve privé schilderlessen aan particulieren, aan huis of buiten op locatie. Ik leer u over kleur, kleurmengen, vorm, licht, compositie, atmosferisch perspectief, materiaalgebruik en vooral kijken, kijken en nog eens kijken. Het grootste gedeelte van de dag gebruiken we om een paar landschaps- en/of stadsschilderijen of stillevens te maken. U leert schetsachtig schilderen, het kunnen maken van een vlotte impressie in verf met een beperkt kleurenpalet.


U hebt de keuze uit olieverf of zeer snel drogende acrylverf én zelfs een combinatie van deze twee. De olieverf waarmee ik schilder is Cobra van Koninklijke Talens. Deze revolutionaire olieverf ruikt niet en kan gewoon gemengd worden met water en heeft dezelfde kracht en duurzaamheid als normale olieverf. Als het gaat om acrylverf heb ik Lukas Cryl Studio geselecteerd, een voordelige, kwalitatief goede studieverf die in zeer korte tijd droogt. Deze acrylverf dwingt om zeer rap te werken hetgeen het snelle beslissen, schetsachtig schilderen en het gemakkelijke laag over laag schilderen bevordert. Ezels, penselen en kwasten, verf, houten panelen en overige materialen breng ik ook mee. Desgewenst kunt u natuurlijk ook uw eigen materialen gebruiken.


Plezier hebben in schilderen én een goed schilderij kunnen produceren. Losjes, vrij en schetsachtig schilderen. Ik leer het u, één op één, maximale aandacht en begeleiding. De prijs voor een schildersessie op uw locatie kost 550 euro, óf als u met twee personen bent, 750 euro per dag (8 volle werkuren en 3 pauzes). Officiële offerte met algemene voorwaarden vooraf, geheel vrijblijvend.


Ik ben covid-19 gevaccineerd en geef les aan particulieren vanaf 12 jaar, beginners en gevorderden. Mijn actieradius is 100 km rondom Tilburg (Nederland). Vlaamse cliënten zijn ook van harte welkom.


Niet covid-19 gevaccineerde cliënten zijn tevens van harte welkom maar worden vriendelijk verzocht tot het dragen van mondmaskers, gebruik van desinfecteringsmiddel, zorgdragen van voldoende ventilatie en een social distancing van tenminste 1,5 meter. On Fridays I organize exclusive private painting lessons for private individuals, at your home or location. I teach you about colour, colour blending, shape, light, composition, atmospheric perspective, use of tools and especially observing, observing and observing. Most of the day we use for painting land and/or cityscapes or still lifes. You learn how to paint in a sketchy way, the skills to make quick impressions with paint with a limited colour palette.


You have the choice to use oil paints or very rapid drying acrylic paint or even a mix of the two. The oils I use to paint with is Cobra of Royal Talens. This revolutionary oil paint has no odurs and can be mixed with water and has the same power and durability as common oils. For acrylic colours I select Lukas Cryl Studio, a budget quality study paint which dries almost instantly. The paint forces to work very rapidly which stimulate you to make quick decissions, a sketchy way of painting and it makes it easy to paint layer over layer immediately. I bring easels, brushes,paint, wooden painting panels and other materials with me. Of course you're free to use your own materials if you like.


Having fun when painting plus producing a good painting. Loose, free and sketchy painting. I teach you, one on one, with maximum attention and guidance. The price for a painting session at your location costs 550 euro, or when you are with two persons, 750 euro per day (8 full working hours and 3 breaks). Official offer with conditions in advance shall be supplied on request.


I am covid-19 vaccinated and teach individuals ageing from 12 years, starters and skilled painters. My range is 100 km within a circle around Tilburg (the Netherlands). Customers from Flanders are very welcome too.


Non covid-19 vaccinated customers are very welcome too though are kindly requested wearing mouth masks, using desinfectants, caring for sufficient ventilation and social distancing of at least 1,5 meter.