Philosophy Filosofie

RESOURCES/INFORMATIE

Events+Exhibitions/Evenementen+Expo's | Publications/Publicaties | Biography/Biografie | Philosophy/Filosofie

PHILOSOPHY

Everybody is able to draw and paint, sculpe, dance, make music, perform, knit or whatsoever. Creativity is in everybody, maybe not always developed as much as great artists and performers Briex states. Art is a different piece of cake. But what is art, what is craftmanship and what is no art? Art made by a talented fine art painter or a painting made by Congo, a chimpanzee? Art is in the eye of the beholder. Watching art, analyzing it and taking it in on your personal emotions help to better understand art. Working on an own opinion/judgment, style, the creation of an own unique signature, being inspired and inspiring people help everybody who likes to make art and to display it recognizable.

 

Enthused by Carlos Falcó y Fernández de Córdova (1937-), marquis of Griñón who says that you'd better can see life in new future challenging projects rather than dizzling and falling asleep in memories, Nop Briex is full energy and continuosly working on his painting style, welcoming and finding interesting subjects to paint, studying great compositions, techniques and color combinations.

 

FILOSOFIE

Iedereen kan tekenen en schilderen, beeldhouwen, dansen, muziek maken, toneel spelen, breien en wat ook meer. Creativiteit zit in ons allemaal, misschien niet altijd zo doorontwikkeld als grootse kunstenaars en artiesten zegt Briex. Kunst is heel andere koek. Maar wat is kunst, wat is ambachtelijkheid en wat is geen kunst? Kunst gemaakt door een getalenteerd fijnschilder of een vrije expressie-schilderij gemaakt door Congo, een chimpansee? Kunst is echter in de ogen van de aanschouwer. Kunst aanschouwen, analyseren en het laten inwerken op je persoonlijke emoties helpen om kunst beter te begrijpen. Werkend aan een eigen mening/beoordeling, stijl, het creëren van een eigen unieke signatuur, geïnspireerd worden en anderen inspireren helpt eenieder die het leuk vindt om kunst te maken en om deze herkenbaar uit te dragen.

 

Geënthousiasmeerd door Carlos Falcó y Fernández de Córdova (1937-), markies van Griñón die zegt dat je het leven beter in nieuwe uitdagende projecten kan bewandelen dan weg te dommelen en in slaap te vallen in herinneringen, Nop Briex is vol energie en voortdurend werkend aan zijn schilderstijl, het verwelkomen en vinden van interessante onderwerpen, het bestuderen van spannende composities, technieken en kleurcombinaties.

Krabbendamstraat 27, 5045 SH TILBURG, The Netherlands, +31 6 51480999 - Chamber of Commerce 66504309

Copyright 2018 © All Rights Reserved. Site update: May 25, 2018