Prices

PRIJZEN / PRICES

Kunstwerken uit voorraad


Klein 30 x 24 cm tot 40 x 30 cm € 450,-


Middel 40 x 30 cm tot 70 x 60 cm € 950,-


Groot 70 x 60 cm tot 100 x 70 cm € 1900,-


Nog groter vanaf € 2900,-


Ontwerp uit voorraad / van de plank


Vanaf € 9.500,-Reproducties afdrukken


Werk aan de Muur / Fine Art America / Pixels.com
Opdrachten


Kunst vanaf € 800,-

Ontwerp € 100,- per uur


Prijzen zijn inclusief BTW, exclusief verzendkosten.

Verkopen middels offerte, officiële factuur en voorafbetaling.

Internationale verzendingen worden verzorgd door FedEx.

Artwork from stock


Small 30 x 24 cm tot 40 x 30 cm € 450,-


Medium 40 x 30 cm tot 70 x 60 cm € 950,-


Large 70 x 60 cm tot 100 x 70 cm € 1900,-


Extra large from € 2900,-


Design from stock / off shelf


From € 9,500,-Reproductions prints


Oh my Prints / Fine Art America / Pixels.com
Commissioned


Art from € 800,-

Design at € 100,- per hour


Prices are including VAT, excluding shipment costs.

Sales upon price quote, official invoice and payment in advance.

International shippings will be arranged by FedEx.

COPYRIGHT NOP BRIEX STUDIOS @ 1986. ALL RIGHTS RESERVED. SITE UPDATE: 3 AUGUST 2020. VAT-ID NL001813940B04