Prices

PRIJZEN / PRICES

Kunstwerken uit voorraad (niet ingelijst)


Klein 30 x 24 cm tot 40 x 30 cm € 450,-


Middel 40 x 30 cm tot 70 x 60 cm € 950,-


Groot 70 x 60 cm tot 100 x 70 cm € 1900,-


Nog groter vanaf € 2900,-
Originele werken via agenten

Norbert Lambriex / Saatchi Art


Reproducties afdrukken

Werk aan de Muur / Fine Art America / Pixels.com
Opdrachten


Kunst vanaf € 800,-

Ontwerp € 100,- per uur


Prijzen zijn inclusief BTW, exclusief verzendkosten.

Verkopen middels offerte, officiële factuur en voorafbetaling.

Internationale verzendingen worden verzorgd door FedEx.

Artwork from stock (not framed)


Small 30 x 24 cm tot 40 x 30 cm € 450,-


Medium 40 x 30 cm tot 70 x 60 cm € 950,-


Large 70 x 60 cm tot 100 x 70 cm € 1900,-


Extra large from € 2900,-
Originals via agents

Norbert Lambriex / Saatchi Art


Reproductions prints

Oh my Prints / Fine Art America / Pixels.com
Commissioned


Art from € 800,-

Design at € 100,- per hour


Prices are including VAT, excluding shipment costs.

Sales upon price quote, official invoice and payment in advance.

International shippings will be arranged by FedEx.

WWW.BRIEX.EU © 1965. ALL RIGHTS RESERVED. SITE UPDATE: 15 JANUARY 2021. VAT-ID NL001813940B04