Contact

CONTACT

 
 
 
 
 

SEND YOUR MESSAGE

Do you have an enquiry, a request or you like to know if a certain work is still available you can send a message by using the form on this page.

 

EU Privacy Law 2018 - General Data Protection Regulation (GDPR)

Per 25 May 2018 the EU Privacy Law (General Data Protection Regulation (GDPR)) is in force. At Nop Briex automatic processing of personal data does not apply. Manual processed personal information will not be recorded in a file and therefore the regulation is not applicable on Nop Briex. Your message shall only be used for the delivery of requested relevant information upon the message you sent me. The by you issued information details and future e-mails addressed to Nop Briex are protected and shall not be used for any other purpose, not shared without permission nor sold. This website is secured according SSL-Certification at our hosting company One.com.

 

STUUR UW BERICHT

Hebt een vraag, een verzoek of wilt u weten of een bepaald werk nog beschikbaar is dan kunt u een bericht sturen middels het formulier op deze pagina.

 

EU Privacy Law 2018 - Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Per 25 mei 2018 is de EU Privacy Law (AVG Algemene Verordening Gegevensbescherming) in werking getreden.

Bij Nop Briex is van een automatische verwerking van persoonsgegevens geen sprake. Handmatig verwerkte gegevens worden niet opgenomen in een bestand en daarom is de Verordening niet van toepassing op Nop Briex. Uw bericht wordt louter gebruikt voor het leveren van relevante informatie waarvoor u uw bericht toestuurt. De door u verstrekte gegevens en toekomstige e-mails geadresseerd aan Nop Briex zijn beschermd en worden voor geen enkel ander doeleinde ingezet, niet zonder uw toestemming gedeeld noch verkocht. Deze website is beveiligd middels het zg. SSL-Certificaat bij host One.com.

Krabbendamstraat 27, 5045 SH TILBURG, The Netherlands, +31 6 51480999 - Chamber of Commerce 66504309

Copyright 2018 © All Rights Reserved. Site update: May 25, 2018