shop

BUYING ART

 

SEE, BUY, ENJOY

Art watching and enquiries:

• Free browsing, free enquiries and 7-day reservation

• Always quotation via e-mail in advance, free of obligations

• Detailed artwork description

 

Buying:

• Purchase via approved quotation, invoice follows by e-mail

• Payment by bank, Paypal and even pin transaction

 

Delivery:

• Original, hand made art, standard framed

• Including Certificate of Origin, handsigned

• Framing, only on request

• International registered and insured shipment

• 14-day Not satisfied - Money Back Guarantee


Please note that if the shipping destination is outside the EU, NL VAT will be deducted from the price. However, please be aware that your purchase may be subject to import duty in the destination shipping country.

 

TRY BEFORE YOU BUY CONSIDER A REPRODUCTION

Maybe you like to try a work first before you decide to buy the original hand made painting or drawing. These on-line galleries where some of my fine art works are represented offer you great re-production alternatives.

Fine Art America and Pixels.com

Artfinder

Saatchi Art

Werk aan de Muur (Dutch)
 

Enquiry form (free of obligations) / Aanvraagformulier (vrijblijvend)

KUNST KOPEN

 

KIJK, KOOP EN GENIET

Kunst kijken en aanvragen:

• Gratis kijken, gratis aanvragen en 7-daagse reservering

• Van te voren altijd een offerte per e-mail, geheel vrijblijvend

• Uitvoerige omschrijving van het kunstwerk

 

Kopen:

• Kopen per goedgekeurde offerte, de rekening volgt per e-mail

• Betaling per bank, Paypal of zelfs per pintransactie

 

Levering:

• Origineel, met de hand gemaakte kunst

• Inclusief Certificaat van Echtheid, handgesigneerd

• Inlijsting, alleen op verzoek

• Internationaal aangetekende en verzekerde verzending

• 14-dagen Niet tevreden - Geld Terug Garantie


Wanneer uw verzendadres buiten de EU is dan zal de NL BTW van de prijs worden afgetrokken. Maar let er alstublieft wel op dat er misschien importbelasting zal kunnen worden geheven in het land van bestemming.

 

PROBEER VOORDAT U KOOPT OVERWEEG EEN REPRODUCTIE

Misschien wilt u eerst een schilderij of tekening van mij uitproberen alvorens u het originele werk wil kopen. Deze online galerieën vertegenwoordigen mijn kunstwerken alwaar u een voordelige re-productie kan bestellen.

Fine Art America and Pixels.com

Artfinder

Saatchi Art

Werk aan de Muur (Dutch)

 
 
 
 
 
The price is fair / De prijs is goed
I like to negotiate / Ik wil graag onderhandelen
 

NEWS NIEUWS

 

September 2019

No news (= good news)

Recommended aanbevolen

Suermondt-Ludwig Museum, Aachen, D

Museum Voorlinden, Wassenaar, NL

Long Live Rembrandt, Amsterdam, NL

CONTACT

 

Krabbendamstraat 27

5045 SH Tilburg, The Netherlands

E-mail: art [AT] briex.eu

Tel: +31 6 514 80 999

Trade register number: 66504309

COPYRIGHT @ VISUAL ARTIST SINCE AROUND 1965. ESTABLISHED 1986. ALL RIGHTS RESERVED. SITE UPDATE: 31ST OF AUGUST 2019