About / Over

ART OF TODAY

 

Today's images and even those from the past inspire me to make them re-useable for new re-actionair contemporary impressionistic art. My traditional crafted and digitally produced drawings and paintings are loose style sketched impressions, the paintings in a colourful palette. I work very rapidly by emotion, averse to perfection, fearing to drown into de-energizing details and tinkering.


Compositions in almost unfinishing state, works that become part by the contemporary impressionist impulse. Evolving to a more questionnable abstract essential contemporary imaginable expressive impressionism.


MY PAINTINGS RESONATE PURE HAPPINESS AND MELANCHOLY

I focus mainly on paintings wich resonate hapiness and melancholy. Art is to enjoy and to get into a certain mood. Give yourself the time to let a work grow on you. Perhaps then you're able to discover my experience at the moment I painted.

KUNST VAN VANDAAG

 

Hedendaagse beelden en zelfs die uit het verleden inspireren mij om ze te herbruiken voor re-actionair hedendaags impressionistische kunst. Mijn traditioneel handgemaakte en digitaal geproduceerde tekeningen en schilderijen zijn schetsimpressies in een losse en vrije stijl, de schilderijen in een kleurrijk palet. Ik werk snel, vanuit de emotie, wars van perfectie, behoedzaam om niet te vervallen in details en oneindeloos gepriegel.


Composities in bijna onafgewerkte staat, werken die deel uit maken van de hedendaagse impressionistische revival. Evoluerend naar een meer  bevragend abstract essentieel hedendaags verbeeldend expressief impressionisme.


MIJN SCHILDERIJEN ADEMEN PUUR GELUK EN EEN ONVERVULD VERLANGEN

Ik focus op schilderijen die geluk en een onvervuld verlangen resoneren. Kunst is er om van te genieten en om in een bepaalde stemming te komen. Gun uzelf wat meer tijd om een werk op u in te laten werken. Misschien kunt u dan achterhalen wat míjn beleving op het moment van schilderen is geweest.

"I don't sell paintings. I tell the stories behind them. People buy a certain mood that moves, an impression of that one moment. Ik verkoop geen schilderijen. Ik vertel de verhalen erachter. Mensen kopen een bepaald sfeertje dat raakt, een impressie van dat ene moment." - Nop Briex

NEWS NIEUWS

 

September 2019

No news (= good news)

Recommended aanbevolen

Suermondt-Ludwig Museum, Aachen, D

Museum Voorlinden, Wassenaar, NL

Long Live Rembrandt, Amsterdam, NL

CONTACT

 

Krabbendamstraat 27

5045 SH Tilburg, The Netherlands

E-mail: art [AT] briex.eu

Tel: +31 6 514 80 999

Trade register number: 66504309

COPYRIGHT @ VISUAL ARTIST SINCE AROUND 1965. ESTABLISHED 1986. ALL RIGHTS RESERVED. SITE UPDATE: 31ST OF AUGUST 2019