Galleries Galerieën

ART GALLERIES

 

INVITATION

Do you think my work is of added value to your gallery and customers? Art galleries worldwide who want to re-present, promote and sell my artworks via their network are kindly invited.

 

Your mail please to  art@briex.eu

KUNSTGALERIEËN 


UITNODIGING

Denkt u dat mijn werk van toegevoegde waarde is voor uw galerie en clientèle? Kunstgallerieën die mijn werken willen re-presenteren, promoten en verkopen zijn bij deze van harte uitgenodigd.

 

U post gelieve naar art@briex.eu

NEWS NIEUWS

 

September 2019

No news (= good news)

Recommended aanbevolen

Suermondt-Ludwig Museum, Aachen, D

Museum Voorlinden, Wassenaar, NL

Long Live Rembrandt, Amsterdam, NL

CONTACT

 

Krabbendamstraat 27

5045 SH Tilburg, The Netherlands

E-mail: art [AT] briex.eu

Tel: +31 6 514 80 999

Trade register number: 66504309

COPYRIGHT @ VISUAL ARTIST SINCE AROUND 1965. ESTABLISHED 1986. ALL RIGHTS RESERVED. SITE UPDATE: 31ST OF AUGUST 2019