Biography Biografie

RESOURCES/INFORMATIE

Events+Exhibitions/Evenementen+Expo's | Publications/Publicaties | Biography/Biografie | Philosophy/Filosofie

BIOGRAPHY

Brand manager design, graphic designer, illustrator and paint artist. Holds a bachelor in Applied Arts and Design. Since 1965.

 

The work of Nop Briex often reflects memories of places, events and persons. Observed and fixed for history. Paintings, drawings, photos, collages...

 

EDUCATION

Zuyd HBO - Art Academy, Maastricht (NL)

StLucas - Creative Entrepreneurs, Boxtel (NL)

Drawing and painting courses, Geleen (NL)

Self taught painter

 

VERSATILE CREATIVE

Nop Briex started with drawing and painting already when he was eight (1973) and followed painting training for some years at the Open Public University in Geleen. From day one it was bingo. Shortwhile he set his first steps, sometimes a bit hesitating, but soon after he picked up his enthusiasm for art and drawing-painting. His work draws the attention due to his joyfull modest bright color use and his sketchy impressionistic way of approaching a certain moment or subject. After more than 40 years development those two characteristics still form the basis of his art. Briex pronounces himself powerful without decaying into tinkering.

 

Nop Briex is no graphic designer and illustrator who paints. It all started with painting, due to his study choice and partly due his annoyance about less well designed aircraft paint schemes en brand packaging, graphic designing and commercial illustrating came afterwards. Or maybe to put it better that his painting career began with seeing and observing. Painting and designing are two different ways to assimilate and concrete everything what he sees around. One time on paper, the other time in paint or even digital. Designing often starts with droodles which later elaborates into perfectly performed digital productions.

 

The young Nop Briex - born on July 10th, 1965 in Beek under the smoke of the cokes factory Emma along the rim of the South Limburg hills - launched himself in his most beloved city Maastricht during the 1980ies. Holland's oldest city is an international meltingpot of art and culture in the Euregion Meuse-Rhine, in which he as an eupeptic artist tried to still his hunger to imagination and re-newal. In Maastricht he developed his own idea of socalled ‘Contemporay Impressionisme’ (a kind of re-vival of Impressionism), rapidly painted art which reflects exactly the artist's emotion and impression of a particular moment. At first his paintings breathed not much ambiance, gradually, due his high production he learned to paint the right light, matching color balances and combinations. Many of his works which he regarded as 'bad' are overpainted or destroyed trashed at the local civic amenity site to prevent that his work would land into secondhand and charity shops. With his onorthodox 'speed painting'-technique and similar personality Briex placed himself with one stone into the frontline of modern impressionism. Today he happily lives and works in Tilburg but his memories and dreams from the region he originates from and his travels still rule his works. Briex is yet not at all an international renowned paint artist though his beautiful quality works are more seen and recognized by collectors and connaisseurs.

 

ADMIRATION

Briex admires much the works of Jan Hendrik Weissenbruch, Edouard Manet, Frédéric Bazille, Pierre-Auguste Renoir, Claude Monet, Berthe Morisot, Vincent van Gogh, Henri de Toulouse-Lautrec, George Hendrik Breitner, Albert Marquet, Pablo Picasso, André Lebourg, Piet Mondriaan, Raoul Dufy, Kees van Dongen, Jan Sluijters, Francis Bacon, Jacobus Hendrik Pierneef, Willem de Kooning, David Hockney, Peter Brown, René Melenberg, Ramón van der Ven, Marc Dalessio, Adebanji Alade, Hans Versfelt, Antonie van Gelder, Florin Bosinceanu, Jann Kaune and many more...

BIOGRAFIE

Brand manager design, grafisch ontwerper, illustrator en kunstschilder. Bachelor in Toegepaste Kunsten en Ontwerp. Sinds 1965.

 

Het werk van Nop Briex herinnert aan de plaatsen die hij bezocht, gebeurtenissen en personen. Bekeken en vastgelegd voor de geschiedenis. Schilderijen, tekeningen, foto's, collages...

 

OPLEIDINGEN

Zuyd HBO - Kunstacademie, Maastricht (NL)

StLucas - Creative Entrepreneurs, Boxtel (NL)

Teken en schildercursus VVU, Geleen (NL)

Autodidact schilder

VEELZIJDIG CREATIEF

Nop Briex begon al op zijn achtste (1973) met serieus tekenen en schilderen en volgde enkele jaren schildercursus aan de Open Volksuniversiteit te Geleen. Het was meteen raak. Heel even voorzichtige eerste stappen, soms aarzelend zoeken, maar al direct daarna pikte hij het enthousiasme voor de kunst en het tekenen-schilderen op. Zijn werk viel destijds op met gelukzalig ingetogen fel kleurgebruik en een schetsachtig impressionistisch benadering van het moment. Na meer dan 40 jaar ontwikkeling zijn die twee kenmerken nog altijd de basis van zijn kunst. Briex spreekt zich krachtig en zonder te vervallen in gepriegel uit.

 

Nop Briex is geen grafisch ontwerper en illustrator die schildert. Het begon allemaal met schilderen, door zijn studiekeuze en mede door zijn ergernis aan lelijke vliegtuigkleurenschema's en verpakkingsdrukwerken kwam het grafisch ontwerpen daarna. Of misschien is het juister om te stellen dat het begon met kijken. Schilderen en ontwerpen zijn voor Briex namelijk twee verschillende manieren om datgene wat hij om zich heen ziet vast te leggen en te verwerken. De ene keer op papier, de andere keer in verf of zelfs digitaal. Ontwerpen begind vaak met een paar droodle schetsjes dat niet lang daarna digitaal perfect wordt uitgewerkt.

 

De jonge Nop Briex, geboren op 10 juli 1965 in Beek onder de rook van de cokesfabriek Emma aan de rand van het Zuid-Limburgse heuvelland, lanceerde zichzelf in Maastricht in de jaren 80. De oudste stad van Nederland is een internationale smeltkroes van kunst en cultuur in de Euregio Maas-Rijn, waarin hij als levenslustig artiest zijn honger naar verbeelding en vernieuwing probeerde te stillen. In Maastricht ontwikkelde hij zijn zogeheten eigen ‘Contemporay Impressionisme’ (een re-vival van het Impressionisme), rap geschilderde werken die dat ene moment van de dag of setting moesten weergeven. In eerste instantie straalde zijn werken nog weinig sfeer uit, het juiste licht en de bijpassende kleurverhoudingen en combinaties leerde hij gaandeweg door een enorme productie. Veel van zijn werken die hij 'slecht' achtte schilderde hij over of gingen naar de milieustraat om zo niet in de kringloopwinkels terecht te komen. Met zijn onorthodoxe 'speed painting'-techniek en dito persoonlijkheid plaatste hij zichzelf in één klap in de frontlinie van het modern impressionisme. Heden ten dage woont en werkt hij in Tilburg maar zijn herinneringen en dromen uit de streek waar hij vandaan komt en zijn reizen blijven zijn oeuvre bepalen. Briex is een internationaal nog helemaal geen bekend schilder, maar zijn prachtige kwaliteitswerken worden wel steeds meer gezien en erkend door verzamelaars en kenners.

 

BEWONDERING

Briex bewondert zeer de werken van Jan Hendrik Weissenbruch, Edouard Manet, Frédéric Bazille, Pierre-Auguste Renoir, Claude Monet, Berthe Morisot, Vincent van Gogh, Henri de Toulouse-Lautrec, George Hendrik Breitner, Albert Marquet, Pablo Picasso, André Lebourg, Piet Mondriaan, Raoul Dufy, Kees van Dongen, Jan Sluijters, Francis Bacon, Jacobus Hendrik Pierneef, Willem de Kooning, David Hockney, Peter Brown, René Melenberg, Ramón van der Ven, Marc Dalessio, Adebanji Alade, Hans Versfelt, Antonie van Gelder, Florin Bosinceanu, Jann Kaune en velen anderen...

 

Krabbendamstraat 27, 5045 SH TILBURG, The Netherlands, +31 6 51480999 - Chamber of Commerce 66504309

Copyright 2018 © All Rights Reserved. Site update: April 27, 2018